252-1307

ספר תורה מיניאטורי, מודפס ע"ג נייר, גרמניה שנות ה-20, (עץ חיים אחד פגום)

Miniature Sefer Torah, printed on paper, Germany 1920's, (one Etz Chayim is damaged)

Start Price: $25