252-1308

צלחת אמייל עם ציור שיויתי מראה משה ואהרון, 12 השבטים ועוד

Enamel plate with a Shiviti drawing depicting Moses and Aaron, the 12 tribes and more

Start Price: $90 Sold for: $140