252-1309

קישוט כסף 925 צורת סביבון נ.ג.ה.פ., חלק עליון צורת עיר עתיקה, תוצ H. Karshi, ישראל

Dreidel shaped silver 925 ornament, N.G.H.P., top part in the shape of the old city, H. Karshi, Israel

Start Price: $25