252-1311

זוג קופסאות עתיקות לתפילין, כסף, פולין, עם עבודת ריקוע יד אומן

Pair of antique silver Tefillin boxes, Poland, artisan's hammered silver work

Start Price: $1600