252-1312

צלחת קרמיקה, תרומה לבית החולים היהודי של נפגעי מלחמת העולם הראשונה, Un Huis Vriend!!, 14 December 1925, 26 Kislew 5636

Ceramic plate, donation to the Jewish hospital for the wounded during WWI, Un Huis Vriend!!, 14 December 1925, 26 Kislew 5636

Start Price: $150