252-1394

ספר נביאים ראשונים, ויניציאה, תצ"ו 1731 עם תפילות בכתב יד בסוף הספר (נקבי עש)

First Book of Nevi'im (Prophets), Venice, 5496 1736, with handwritten prayers at the end of the book (moth damages)

Start Price: $25 Sold for: $220