252-1395

ספר התקון לליל שבועות ובו הגיה קריה נאמנה באמת ואמונה, ויניציאה, תק"ג 1743, דפוס בראגדין, מאחורי השער איור "צדיק כתמר", עד+1 דף

Sefer Hatikun L'leil Shavuot, Venice, 5503 1743, Bragdin print., with a drawing on the back of the title page "Tzadik K'tamar", 74+1 pgs.

Start Price: $25 Sold for: $200