252-2063

שעון מעורר עם מנגנון נגינה עדין, צורת שעון כיס, תוצ Uti-Swiza (תקון)

Alarm clock with delicate musical mechanism, pocket watch shaped, by UTi-Switza (repair)

Start Price: $45 Sold for: $45