252-2081

צלחת פורצלן תוצ Meissen גדולה, עם ציור פרח והזהבה, חתומה

Large Meissen porcelain plate, painted with a flower and gilded, hallmarked

Start Price: $180