252-2159

ברונזה, אישה הרה יושבת על כסא חתום

Bronze, pregnant woman sitting on a chair, marked

Start Price: $160