252-2161

ברונזה, העתק יד האמן
August Rodin

Bronze, duplicate of the artist's handAugust Rodin

Start Price: $280 Sold for: $475