252-2162

ברונזה, דוד עם ראש גוליית חתום, גובה 89 ס"מ
Mercie Antonin 1845-1916

Bronze, David with Goliath's head, signed, height 89 cmMercie Antonin 1845-1916

Start Price: $9500