252-2221

שתים עשרה כפיות מוקה, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, חותמות מלאות

Twelve silver 84 mocha spoons, Tsarist Russia, early 20th C. fully marked

Start Price: $120 Sold for: $120