252-2237

גביע כסף רקוע עם מכסה המאה ה19

Hammered silver cup with lid, 19th C.

Start Price: $650 Sold for: $650