252-2266

שעון כיס עתיק, קופסה זהב 14K שלושה מכסים, מצב עבודה

Pocket watch, case 14K gold, three lids, in working order

Start Price: $550