253-1037

פלק ברונזה קטן, המכללה העברית בירושלים (האוניברסיטה העברית), 5.8X4.5
זאב רבן

Small bronze plaque, "Hamichlala Ha/Ivrit B'Yerushalaim" (Hebrew university in Jerusalem) , 5.8x4.5 cmZev Raban

Start Price: $30 Sold for: $240