253-1042

שטיחות עבודת ה"מרבדיה" בצלאל ירושלם, עם מראה קבר רחל

Rug, the "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, showing Rachel's Tomb

Start Price: $500 Sold for: $650