253-1297

שיויתי מעץ מגולף, כנראה כותר של ארון קודש, אריות מחזיקים כתר תורה

Carved wooden Shiviti, probably the capital of a Torah Ark, lions holding a Torah crown

Start Price: $120 Sold for: $280