253-1462

הגדה של פסח אן מערקונג אינה הגדה... ארבע יסודות וארבעה עמודי עולם, אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא, תקמ"ג 1783, אוצ. הג. 305

Passover Hagadah An Merkung Aine Hagadah, Arba Yesodot V'arba'a Amudei Olam, Amsterdam, print Johanan Levi Rofe, 5543 1783 (Otz. Hag. 305)

Start Price: $80 Sold for: $240