253-1464

הגדה של פסח, האותיות כתב ידה של פרנציסקה ברוך, הציורים מעשי ידי יעקב שטיינהרדט, הוצ' פרדיננד אוסטרטג, ברלין, 1923, שדרה מתוקנת, אוצ הג. 2888

Passover Hagadah, in the handwriting of Frazisca Baruch, illustrations by Jacob Steinhardt, publ. Ferdinand Ostertag, Berlin, 1923, Ots. Hag. 2888, repaired spine

Start Price: $50 Sold for: $240