253-1465

סדר הגדה של פסח, המדפיס בילפורטי וחברו בגדד, תרצ"ו 1936, אוצ. הג. 3589

Passover Hagadah, printed by Belforte & Friends, Bagdad, 5696 1936, Ots. Hag. 3589

Start Price: $40 Sold for: $40