253-1466

הגדה של פסח עם פתרון צרפתי עם כל דיני החג וציורים... מתנה מאת חברה לחלוקת לחם לעניים, קהיר, מצרים, ת"ש 1940, אוצ. הג. 3757

Passover Hagadah with a French interpretation, gift by a company distributing bread to the poor, Cairo, Egypt 5700 1940, Ots. Hag. 3757

Start Price: $80 Sold for: $80