253-2259

גביע קישוט, הזהבה ופיליגרן גובה 20 ס"מ

Ornamental cup, gilding and filigree, height 20 cm

Start Price: $75