253-2265

גביע קישוט, הזהבה ופיליגרן גובה 31 ס"מ

Ornamental cup, gilding and filigree, height 31 cm

Start Price: $140