253-2268

מכתש ועלי עתיקים, פליז עם סמל הרלדיקה

Antique brass mortar and pestle, with an Heraldic symbol

Start Price: $60 Sold for: $60