253-2270

פיגורה "שלושה פילוסופים" Drei Philosophen, חתום
1850-1921 Oskar Gladenbeck

Figure Drei Philosophen, signed Oskar Gladenbeck1850-1921 Oskar Gladenbeck

Start Price: $100