253-2297

גביע כסף, גרמניה, המאה ה18 65 גרם

Silver cup, Germany, 18th C., 65 gm

Start Price: $80 Sold for: $160