254-135

מדלית זהב, הרצל, עשור למדינת ישראל 1948-1958, 8.8 גרם, מצב UNC

Gold medal, "Herzl", "Asor L'Medinat Israel 1948-1958", 8.8 gm., UNC

Start Price: $260 Sold for: $300