254-138

שתי מדליות זהב 750 1971 15 גרם, 8 גרם, "יהודה השבויה גת"תל, ישראל המשוחררת התש"ח" מצב UNC

Two 750 Gold medals, Israel 1971, 15 gm., 8 gm., "Yehuda Hashvuya" Israel Hameshuchreret", UNC

Start Price: $600