254-224

כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה I 2200 עד 2000 לפנה"ס, עיטורי גלגלת על הגוף

Middle bronze age pottery jar, 2200 – 2000 bc, decorated

Start Price: $120 Sold for: $160