254-226

פכית מחרס, צורת טורפדו תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, מצב טוב

Torpedo shaped pottery juglet, MB 2000 – 1550 bc

Start Price: $75 Sold for: $85