254-281

פכית חרס, תקופת ברזל II פגם בשפה ומתוקן

Iron Age II juglet, small defect on lip, fixed

Start Price: $25 Sold for: $25