254-701

כלי חרס עם זיגוג פנימי ירוק תקופה ממלוכית מאוחרת, מאות 14-15 לספירה, קוטר 15.5 ס"מ, מצב טוב עם צ'יפ בשפה

A late mameluke pottery, green glazed inside, 14/15 th. century AD, diameter: 15.5cm, good condition with small chip

Start Price: $50 Sold for: $80