254-703

נר שמן מחרס עם גלזורה טורקיז קז'ארי פרסי, מאות 12-15 לספירה, תיקונים רבים, משוקם

Turquoise glazed pottery oil lamp, Persian Qajar, 12 – 15 th. century AD, fixed and restored

Start Price: $50 Sold for: $75