254-712

חלק מכלי קרמיקה איסלמי טיפוס חירבת מפג'אר, עיטורים פלורליים וחלק דמות בעל חיים, 11X10 ס"מ

Hirbet mafjar Islamic pottery fragment, fauna and flora decorations

Start Price: $25 Sold for: $25