255-1041

שני שטרות 1968, ע"ס 5,10 ל"י מצב VG-Fine
בנק ישראל

Two banknotes 1968, IAO 5, 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

Start Price: $25