255-1048

שטר ע"ס 50 שקלים חדשים 2014 דירוג PMG 65, בלווית חוברת "השטרות החדשים של ישראל", של מח' המטבע של בנק ישראל
בנק ישראל

50 NIS banknote, 2014, PMG 65, accompanied by the booklet of the new banknotes of IsraelBank of Israel

Start Price: $50