255-1075

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 פריפיקס ו', מצב VF
בנק ישראל

Banknote IAO one IL, 1955, prefix Vav, VF conditionBank of Israel

Start Price: $40