255-1083

ארבעה שטרות, 1968 ע"ס 5,10,50,100 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל

Four banknotes 1968, IAO 5, 10, 50, 100 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

Start Price: $50