255-1220

קופסת עץ זית עם שתי תמונות על המכסה: מעשן נרגילה, גמל, א"י, שנות ה20, 16X9X4.5 ס"מ

Olivewood box with two images on the lid, a Nargila smoker and a camel, Eretz Israel, 1920's, 16x9x4.5 cm

Start Price: $25 Sold for: $45