255-1226

קופסת עץ זית צורת ספר עם כיתוב "ירושלם", 12.5X9.5X3.5

Book shaped olivewood box, inscribed "Jerusalem", 12.5x9.5x3.5

Start Price: $25