255-1227

שני סידורי תפילה, כ"א עם כריכת עץ זית עליה ציור מראה הכותל, ארץ ישראל, שנות ה30

Two Siddur prayer books, each one olivewood bound, with a drawing of the Western Wall, Eretz Israel, 1930's

Start Price: $50