255-1228

קופסת עץ זית עם תמונת ירושלים שנות ה30, 16.5X9.5X7 ס"מ

Olivewood box, with an image of Jerusalem, 1930's, 16.5x9.5x7

Start Price: $25