255-1231

שלושה פריטי עץ זית: מתקן סיגריות, מייבש דיו, וקופסה קטנה, כ"א עם תמונת מגדל דוד על המכסה

Three olivewood artifacts, cigarette case, ink blotter, and a small box, each one with an image of the Tower of David on the lid

Start Price: $60 Sold for: $60