255-1232

קופסת עץ זית, מכסה תריס וכיתוב ירושלם Jerusalem, שנות ה40, 13X7X5

Olivewood box, shutter shaped lid, inscribed "Jerusalem", 1940's, 13x7x5

Start Price: $40