255-1233

מחזיק ספרים עץ זית ירושלמי תחילת המאה ה20, עם שני גילופי תבליט: מראה קבר רחל, ומגדל דוד, תוצ' סגנון, ירושלים

Sinai Hagadah, 124 Historical Days in 62 caricatures, publ. by Ma'ariv, 5717 1957, with a signed dedication by Dosh

Start Price: $60 Sold for: $65