256-1100

רעשן פורים עץ, עם ציורי יד נופי ירושלים, וכיתוב פסוקים מהמקורות, עבודה של אביבה מזרחי, שנות ה80, אורך 23 ס"מ

Purim rattle, wood with hand painted view of Jerusalem and verses from the bible, by Aviva Mizrahi, 1980's, length 23 cm

Start Price: $80