256-1101

רעשן פורים מורכב מחלקים קישוטיים, תחילת המאה ה20, אורך 17 ס"מ

Purim rattle made of ornamental parts, early 1920's, length 17 cm

Start Price: $100