256-1104

צלחת פסח, תוצ Christophle צרפת, מצופה כסף, תחילת המאה ה20, עם חריטה חדשה יותר

Silver plated Passover plate, by Christophle, France, early 20th C., with a more recent engraving

Start Price: $90