256-1105

צלחת פסח, פליז עם צביעת אמייל קר הידיות כ"א עם מוטיב מההגדה "עבדים היינו..", "ויוציאנו ה' ממצרים..", וכן פלק עגול במרכז "פסח-מה נשתנה", תוצ' תמר, ישראל, שנות ה50 (export quality)

Passover plate, brass painted with cold enamel, each handle with motifs from the Hagadah, and a round plaque in the center, by Tamar, Israel, 1950's (export quality)

Start Price: $50